ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563

ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ พร้อมมอบของขวัญให้บุคลากรที่มีวันเกิดในเดือนธันวาคม