ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผ่านระบบ Video Conference โดยเข้าประชุมทาง Google Meet ร่วมกับนางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 9 และผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ