ประชุมเตรียมความพร้อมหัวหน้างานการเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ