ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ครั้งที่ 4 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนายอภิสิทธิ์ แขกศิริ