ผู้บริการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”