ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการศึกษาต่อกับ ผู้บริหารจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี