ผู้บริหาร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6