ผู้บริหาร ร่วมทำบุญครบรอบ 40 ปี โรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี