ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการขอรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กับ นายวราวุธ ศิลปอาชา