ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ร่วมงาน 29 ปี วันสถาปนาและพระราชทานนาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี