ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา