ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณธณภณ(โจ) เวทสรณสุธี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”