ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3