ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ขอพรปีใหม่ท่านส.ส.ประภัตร โพธสุธน