ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู เยี่ยมสมาชิกใหม่ของครอบครัว คุณครูสรพงศ์ จันทา