ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู ให้การตอนรับ นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครนักเรียน ประเภทโรงเรียนทั่วไป