ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และความปลอดภัยในสถานศึกษา