ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567