ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ และรับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2566