ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากร ทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้า ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)