ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1