ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู