ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย