ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ