ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี