ผู้อำนวยการ เข้าร้วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลการย้ายเบื้องต้นของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู