ผู้อำนวยการ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และเข้าแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.สุพรรณบุรี