ผู้อำนวยการ เป็นคณะกรรมการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ