ผู้อำนวยการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำนิยม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน