ผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อมานพ แดงแตง