ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ร่วมเดินแบบการแต่งกายผ้าไทยในงานครบรอบ 18 ปี ชาติภูมิสถาน “ป.อ.ปยุตฺโต”