ผู้อำนวยการ ให้กำลังใจคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71