รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าประชุมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30-11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” มอบหมายให้นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าประชุมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบโควตา TCAS 64 เพื่อเป็นการมอบโอกาสและสิทธิประโยชน์แก่โรงเรียนในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี