รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของ ดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา