รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมให้กำลังใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและตะวันออก