รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ส่งเสริมภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567