รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำ คู่มือการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน ดดยใช้กระบวนการ 3S – 5steps ของ สพม.สุพรรณบุรี