วันครู ครั้งที่ 68 “ครูดีสอนดี ศิษย์เรีนดีมีความสุข” สพม.สุพรรณบุรี ภาคค่ำ