วันครู ครั้งที่ 68 “ครูสอนดี ศิษย์เรียนดีมีความสุข” สพม.สุพรรณบุรี