อบรมการใช้งานเปิดดูกล้องวงจรปิด ผ่านโทรศัพท์มือถือภายในสถานศึกษา และประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/67