เป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพของคุณประภาพรรณ นาคขำพันธุ์