แสดงความยินดีกับนายพีรพงษ์ เชิดฉันท์ เนื่องในโอกาสบรรจุเป็นพนักงานราชการ