แสดงความยินดีและส่งตัว นายพีรพงษ์ เชิดฉันท์ เนื่องในโอกาสรับตำหน่งพนักงานราชการ