โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กิจกรรม “การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ”